Hemmesi bir gün köçesiniň çyralarynda
banner6
banner (15)

Näme üçin bizi saýlaýar?

1996-njy ýyldan bäri köçe çyralaryny öndürmäge üns beriň

30w-120w Hemmesi bir gün köçesiniň çyralarynda

30w-120w Hemmesi bir gün köçesiniň çyralarynda

Pes OEM çykdajylary
Umumy çözgütler
Ansat gurnama we tehniki hyzmat

Mini Integrirlenen Gün köçesiniň çyrasy

Mini Integrirlenen Gün köçesiniň çyrasy

Has akylly
Has ýeňil
Effokary netijelilik

BIZ hakda

Gün energiýasy yşyklandyryş önümleri

Daşky gurşaw, aňsat gurnama we tehniki hyzmat.

Zangzhou Radiance Photovoltaic Technology Co., Ltd.

1996-njy ýyldan bäri köçe yşyklandyryş önümleriniň görnüşleri boýunça ýöriteleşen “Tianxiang Electric Group” -a degişlidir.

Biz 62000+ suare metrden gowrak zawod meýdany öndüriji we gün köçe yşyklandyryş önümlerini eksport ediji we 50-den gowrak ýurt üçin global üpjün ediji.

Esasy önümlerimiz: gün köçe çyralary, öňdebaryjy köçe çyralary, gün panelleri, beýik mast çyralary, ýeňil polýus garynja we ş.m. açyk yşyklandyryş önümleri.

 

ÖNÜMLER Kategoriýalary

Saýlamak üçin integrirlenen gün köçe çyralarynyň doly diapazony.

Taslama görkezişleri

  • gün köçe yşyk öndürijisi 4

  • gün köçe yşyk öndürijisi 22

  • gün köçe yşyk öndürijisi 11

  • gün köçe yşyk öndürijisi 33

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň