Biz hakda

Biz hakda

Biz hakda

https://www.isolarlights.com/products/

“Zangzhou Radiance Photovoltaic Technology Co., Ltd.” 1996-njy ýyldan bäri köçe çyralary önümlerinde ýöriteleşen “Tianxiang Electric Group” -a degişlidir.

62000+ m2-den gowrak zawod meýdany bolan we gün köçe yşyklandyryş önümlerini eksport ediji we Afrika ýurtlary, Aziýa ýurtlary, Amerikan ýurtlary we ş.m. ýaly 50-den gowrak ýurt üçin global üpjün ediji.

“Helios Solar” bir gün köçe çyralarynda hemmeler üçin biziň markamyz.Ajaýyp geljegi gurmak üçin ähli gün müşderilerinden goldaw alyp bileris diýip umyt edýäris.

Bir gün köçe çyralarynyň hemmesi 10w, 20w, 30w, 35w, 40w, 50w, 60w, 70w, 80w, 90w, 100w hemmesini birleşdirilen gün köçeleriniň yşyklarynda öz içine alýar.

Professional LED yşyklandyryjy öndüriji hökmünde "Müşderi ilkinji" iş pelsepesine berk ýapyşmak bilen bir hatarda daşky gurşawy goramagy öz toparymyz hökmünde kabul edýän kompaniýamyz, soňky birnäçe ýylda energiýa tygşytlaýjy, daşky gurşawa zyýanly yşyklandyryş enjamlarynyň köpüsini işe girizdi. .

Şol bir wagtyň özünde, dünýädäki müşderiler bilen duşuşmak üçin elmydama yzygiderli gowulaşmak, täzelenmek ýaly bolarys.

Önümlerimiz ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar we yzygiderli üýtgeýän ykdysady we sosial zerurlyklary kanagatlandyryp biler.

Geljekdäki işewür gatnaşyklar we özara üstünlikler üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dürli gatlaklardan gelen täze we köne müşderileri garşylaýarys.

Helios Gün çyralary bilen alyp bilersiňiz:

A. Ajaýyp hyzmatlar---- çalt jogap, hünär dizaýn çözgütleri, seresaply görkezme we satuwdan soňky goldaw.

B. Hyzmatdaşlygyň dürli ýollary---- OEM, ODM we ş.m.

C. Çalt eltip bermek(standartlaşdyrylan önümler: 7 iş gününiň içinde; ýörite önümler: 15 iş gününiň içinde)

D. Şahadatnamalar---- ISO 9001: 2000, CE&EN, RoHS, IEC, CCC, AAA we ş.m.

 Näme üçin Helios Gün çyralaryny saýlamaly?

Ajaýyp önümleri we tehniki goldawlary hödürleýän güýçli gözleg we inerener toparymyz bar we öz gün panelimiz, gün batareýamyz we yşyklandyryş ussahanalarymyz bar.

A. Çyra dizaýnlary taslamalaryň talaplaryna laýyklykda hödürlenip bilner.

B. Täze çyralar müşderileriň talaplaryna esaslanyp düzülip bilner.

C. Hünärmen tehniki goldawlar we maslahatlar berlip bilner.

bir gün köçe çyralarynda hemmesiniň şahadatnamasy
https://www.isolarlights.com/certificates/

“Radiance Solar” -yň baş direktory ---- Jeýson

 

jason - şöhle saçýan gün

Rotary agzasy

 

gün köçesiniň ýagtylygy - şöhlelenýän gün, baş direktor

Rotary, 1,4 million goňşularyň, dostlaryň, ýolbaşçylaryň we problema çözüjileriň global ulgamy bolup, adamlar birleşip, dowamly üýtgeşme döretmek üçin çäre görýän dünýäni - bütin dünýäde, jemgyýetlerimizde we özümizde görýärler.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň